EKG s.r.o. - zastoupení LAOWA pro ČR a SK Gočárova třída 1105
Hradec Králové, 500 02

telefon: +420 495 538 132
email: info@ekgfoto.cz
www: www.laowa-objektivy.cz


Záruční a pozáruční servis provádí autorizovaný servis:

FOTOSERVIS Arnošt Vítek
Nové Kopisty 24
412 01 Litoměřice
GSM: + 420 724 115 973
e-mail: arnostvitek@raz-dva.cz

Záruční a pozáruční servis:

Na výrobky Laowa poskytujeme záruku 2 roky. Záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované v České republice a na Slovensku prostřednictvím výhradního zastoupení Laowa, firmou E K G s.r.o.. Všechny námi distribuované výrobky v České republice a na Slovensku jsou evidovány podle výrobních čísel. V záruční době Vám bezplatně opravíme váš výrobek podle výrobcem určených standardů, vyměníme jakoukoliv součástku výrobku, kterou naši technici označí za vadnou z důvodů chyby materiálu nebo chyby při sestavování ve výrobě. Naše záruka nezahrnuje případy poškození způsobené špatným používáním, nehodou nebo neopatrným zacházením; voda, plísně nebo jiné cizí látky; vlhkost; neodborná demontáž nebo pokus o demontáž, oprava neautorizovanou osobou.

Upozornění:

U výrobků zakoupených z jiných distribučních kanálů nelze z důvodů obchodní politiky firmy Laowa uplatnit v České republice a na Slovensku záruční podmínky. Pro tyto případy Vám nabízíme placený servis podle servisních sazeb. Pro uplatnění záruky v takovém případě kontaktujte příslušného prodejce.